fbpx

Umów rozmowę!

Już dziś zadbaj o przyszłość swojego dziecka!

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Pomarańczowa Ciuchcia. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych, klikając tutaj


  O Nas

  Jesteśmy ośmioletnią szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Już niemal od dekady w oparciu o uniwersalne wartości: szacunek, tolerancję, otwartość – kształcimy empatycznych, świadomych swojej wartości, niezależnych w myśleniu, samodzielnych w działaniu młodych ludzi. Dla nas każde dziecko jest zdolne i każde ma wiele talentów – tych widocznych i tych, które pomagamy odkryć.

  Nasza Misja

  To RADOŚĆ – NAUKA – PASJA. Uważamy, że w poznawaniu świata najważniejsza jest RADOŚĆ z odkrytej tajemnicy, z osiągniętego celu oraz pokonanej trudności. Robimy wszystko, żeby NAUKA w naszej szkole była najwspanialszą przygodą prowadzącą do poznawania świata, dostrzegania jego piękna i zrozumienia, jaki on jest. Pomagamy odkryć uczniom ich PASJE, dzięki którym mogą z entuzjazmem zmierzać do wyznaczonego celu.

  Dwujęzyczność

  W szkole Gaudeamus program DWUJĘZYCZNOŚCI jest priorytetem. Od pierwszych dni nasi uczniowie zanurzeni są w języku angielskim. Dzięki temu mówią, czytają, piszą, rozumieją i myślą po angielsku, potrafią bez ograniczeń funkcjonować w środowisku anglojęzycznym (zagraniczne podróże, poznawanie innych kultur, nawiązywanie relacji). Mają większy wybór kierunków dalszej edukacji (matura międzynarodowa, studia po angielsku, studia za granicą), szybciej i łatwiej uczą się kolejnych języków obcych (np. języka hiszpańskiego, którego uczymy już od I klasy).

  Jakie umiejętności rozwinie Twoje dziecko
  w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Gaudeamus?

  Swobodna komunikacja i myślenie w języku angielskim​

  Umiejętność samodzielnego uczenia się​

  brain, neuroscience, neurology, organ

  Koncentracja i pamięć​

  04

  Kreatywne, innowacyjne myślenie poza schematami​

  Inicjatywność i przedsiębiorczość​

  icon/augmented-realityCreated with Sketch.

  Mądre korzystanie z nowoczesnych technologii​

  Wiara we własne siły i możliwości​

  Budowanie wartościowych relacji i współdziałanie​

  Zdrowy, aktywny styl życia​

  Nasze placówki

  Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus
  Bemowo Ul. Lazurowa 67, Warszawa
  Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus
  Józefosław Ul. Ogrodowa 20 b, Józefosław

  Zapraszamy również do naszych 11 przedszkoli, 7 żłobków
  i poradni psychologiczno-pedagogicznej

  Dwujęzyczne Przedszkola i Zerówki Pomarańczowa Ciuchcia

  Naszym priorytetem jest wyposażenie dzieci w kompetencje, które pomogą im odnosić sukcesy w przyszłości. W życzliwej, serdeczniej atmosferze odkrywamy i rozwijamy indywidualne talenty, zachowując równowagę pomiędzy nauką i zabawą.

  Żłobki Pomarańczowa Ciuchcia

  W naszych placówkach dbamy o dobrą i przyjazną adaptację, zaspokajanie potrzeb i wszechstronny rozwój każdego maluszka.

  Szkoły Gaudeamus

  Nasze drzwi otwarte są dla wszystkich, którzy pragną rozwijać się w duchu wspierania inteligencji dominujących oraz wzmacniania tych słabszych.

  Poradnia psychologiczno-pedagogiczna​ Auris

  Tworzymy placówkę przyjazną dzieciom. Wspieramy ich wszechstronny rozwój i pomagamy w pokonywaniu ograniczeń wynikających z zaburzeń rozwojowych.

  Rodzice O Nas

  Czy Gaudeamus to szkoła dla Ciebie
  i Twojego dziecka?

  W szkole Gaudeamus program DWUJĘZYCZNOŚCI jest priorytetem. Od pierwszych dni nasi uczniowie zanurzeni są w języku angielskim. Dzięki temu mówią, czytają, piszą, rozumieją i myślą po angielsku, potrafią bez ograniczeń funkcjonować w środowisku anglojęzycznym (zagraniczne podróże, poznawanie innych kultur, nawiązywanie relacji). Mają większy wybór kierunków dalszej edukacji (matura międzynarodowa, studia po angielsku, studia za granicą), szybciej i łatwiej uczą się kolejnych języków obcych (np. języka hiszpańskiego, którego uczymy już od I klasy). 

  Dodatkowo nasi uczniowie mają możliwość przystąpienia do egzaminów Cambridge. Młodsi, przystępujący do YLE, Key i Preliminary, są w komfortowy i bezstresowy sposób wprowadzeni w środowisko egzaminacyjne, a starsi – przystępujący do First for Schools i Advanced – mogą zdobyć kwalifikacje przydatne w dalszej nauce, a w dalszej perspektywie – niezbędne do pracy.

  Codziennie z RADOŚCIĄ I PASJĄ towarzyszymy naszym uczniom w ich edukacyjnej podróży, wspieramy ich i  inspirujemy do twórczego działania. Pracujemy głównie metodą projektów, zajęć terenowych, promujemy pozaszkolne i interdyscyplinarne formy realizacji podstawy programowej oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i talenty uczniów. Nauczyciele nie występują w roli ekspertów, ale doradców, obserwatorów, a ich głównym celem jest wyposażenie każdego ucznia nie tylko w wiedzę, ale także konkretne umiejętności, które pomogą mu radzić sobie w przyszłości.

  W naszej szkole nauczyciele stosują OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE. W praktyce uczeń otrzymuje mniej stopni, a częściej informację zwrotną od nauczyciela: co zrobił dobrze, co i jak należy udoskonalić, w jakim kierunku powinien się dalej rozwijać. Dzięki temu wpieramy naszych uczniów w procesie uczenia się i zdobywania nowych umiejętności, dajemy im prawo do błędów, a nie rozliczamy z tego, czego jeszcze nie wiedzą. Budujemy partnerską relację nauczyciel – uczeń, która wpływa na większą motywację i zaangażowanie się ucznia w proces  uczenia się.

  Jesteśmy świadomi, że gromadzenie wiedzy to nie to samo co rozwój, a wiedza i umiejętności szkolne są jednym z wielu obszarów życia i rozwoju uczniów.  Dlatego stosujemy zasadę ZADAJEMY Z SENSEM. Dzięki temu pozostawiamy dzieciom i młodzieży przestrzeń do rozwoju osobistego, samoświadomości, relacji społecznych, rozwijania talentów.

  Nasi nauczyciele:

  •     różnicują zadania w zależności od potrzeb,
  •     wiedzą, że nie wszyscy uczniowie muszą otrzymać zadanie domowe,
  •     przygotowują prace dla chętnych uczniów, dając im tym samym możliwość samodzielnej decyzji o jej wykonaniu,
  •     nie zadają prac domowych z przyzwyczajenia,
  •     nie zadają materiału, który nie był realizowany na lekcjach – wiedzą, że praca domowa powinna ćwiczyć umiejętności zdobyte w czasie zajęć.

  W szkołach Gaudeamus gwarantujemy wychowanie w duchu POZYTYWNEJ DYSCYPLINY. Wyposażymy Twoje dziecko w kompetencje społeczne, które ułatwią mu budowanie trwałych relacji i nawiązywanie przyjaźni z rówieśnikami. Pomożemy mu odkryć, jak bardzo jest zdolne i kompetentne. Wzmocnimy poczucie własnej wartości, pewności siebie, wewnętrzną motywację do działania. Nauczymy efektywnej komunikacji, umiejętności rozwiązywania problemów, samodzielności i niezależności.

  Zajęcia w naszej ŚWIETLICY mają przede wszystkim rozwijać talenty i pasje uczniów oraz wspierać wszechstronny rozwój osobowości. W ramach zajęć świetlicowych naszym uczniom proponujemy m.in.: kluby prowadzone przez nauczycieli świetlicy i koła zainteresowań prowadzone przez nauczycieli przedmiotowych, gry i zabawy ruchowe, konkursy plastyczne, czytanie książek, gry planszowe oraz wiele innych. Szczególnie dbamy, żeby jak najwięcej czasu dzieci spędzały aktywnie na świeżym powietrzu. Chętni uczniowie codziennie pod okiem nauczyciela mogą odrabiać zadania domowe, a także doskonalić umiejętności z zakresu czytania, liczenia i pisania.

  Wierzymy, że rozwój fizyczny jest istotnym elementem edukacji. Dlatego zapewniamy uczniom profesjonalne zaplecze sportowe. Nasi wychowankowie podczas lekcji wychowania fizycznego, ruchowych zajęć pozalekcyjnych, przerw rekreacyjnych mogą korzystać z dużego boiska sportowego, placu zabaw, ścieżki zdrowia oraz dużej, nowocześnie wyposażonej sali gimnastycznej przystosowanej do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną. Chcemy, by nasi uczniowie wyrośli na ludzi aktywnych, wysportowanych i zdrowych, dlatego dokładamy starań, by stworzyć im do tego jak najlepsze warunki.

  W naszych szkołach zapewniamy trzy pyszne, zdrowe, zbilansowane posiłki przygotowywane we własnych, profesjonalnie wyposażonych kuchniach pod okiem dietetyka. Edukujemy naszych uczniów, jak ważne dla zdrowia jest racjonalne odżywianie się i dieta bogata w sezonowe owoce i warzywa, ograniczająca spożywanie żywności wysoko przetworzonej i cukrów dodanych.

  Szkoła i rodzina to dwa środowiska, które w szczególny sposób oddziałują na dziecko. Skuteczność tego oddziaływania uwarunkowana jest wzajemnym i ścisłym współdziałaniem. Bardzo zależy nam na udanej współpracy z rodzicami naszych uczniów. Dlatego też regularnie zapraszamy rodziców na spotkania z nauczycielami i pedagogiem szkolnym. Podejmujemy liczne przedsięwzięcia mające na celu integrację całej społeczności szkolnej, a więc uczniów, rodziców i nauczycieli.

  Dyrektor NSP
  Gaudeamus Józefosław

  Sylwia Dąbrowska​

  Szkoła Gaudeamus to przede wszystkim ludzie, którzy tworzą wyjątkową społeczność szkolną: zdolni uczniowie, współpracujący rodzice i kreatywni nauczyciele. To miejsce, w którym mam przyjemność uczestniczenia w procesie kształcenia i wychowania uczniów, wykorzystania doświadczenia w budowaniu kreatywnego zespołu nauczycieli i współpracy z rodzicami i uczniami, którzy będą się czuli w nim wyjątkowi.

  Moi uczniowie to przyszli ludzie sukcesu w takiej dziedzinie i w takiej skali, jaką sobie wymarzą. To szczęśliwe dzieci.

  Moi nauczyciele to dusza i serce szkoły – to ludzie, z którymi tworzę wyjątkową szkołę. To zespół, z którym na co dzień i od święta mam zaszczyt współpracować i liczyć na wzajemne zrozumienie i wsparcie.

  Mój sukces to takie małe zwycięstwo każdego kolejnego dnia, które składa się w całość.

  Jestem dumna z tego, że udaje mi się łączyć moje życie rodzinne z pracą, pasjami i że robię to, co lubię.

  Moja pasja to podróże – te bliskie i te dalekie – podczas których wspólnie z rodziną mogę podziwiać ciągle to nieznane nam jeszcze krajobrazy, zwiedzać muzea i delektować się smakiem egzotycznych potraw.

  Dyrektor NSP
  Gaudeamus Bemowo

  Artur Stępniak

  Szkoła Gaudeamus to miejsce, gdzie mogę realizować moją wizję edukacji i współpracować z wieloma osobami, które ubogacają moje wyobrażenie szkoły opartej na nowoczesnej, przyjaznej uczniowi i opartej na relacjach edukacji.

  Moi uczniowie to radość, którą czerpię z możliwości obserwowania ich rozwoju i nadzieja na lepsze jutro.

  Moi nauczyciele to moja inspiracja, źródło wielu cudownych wspomnień i zespół, na który zawsze mogę liczyć (i zawsze z wzajemnością …;-))

  Mój sukces to każdy kolejny dzień, w którym widzę, ile już udało się osiągnąć oraz ile jeszcze mogę zmienić na lepsze w moim życiu zawodowym i osobistym.

  Jestem dumny z tego, że przez piętnaście lat mojej pracy zawodowej udaje mi się łączyć ją z wychowaniem trójki dzieci i życiem prywatnym.

  Moja pasja to rower, ostatnio szczególnie wycieczki z rodziną po Kampinosie, ale rower towarzyszy mi od lat nastoletnich i w wielu różnych momentach życia był dla mnie ratunkiem, odskocznią, czy po prostu cudownym sposobem spędzenia wolnego czasu z rodziną.


  Uwaga:

  do 30 czerwca zapisy bez opłaty wpisowej